Alternativni-My-Cer-logo-za-primenu-na-belim-pozadinama

+381 61 2020 087

MY CER - USLUGE

Mentor plan II

300.00

8 termina po 60 minuta sa mentorom 1 na 1

*Mentor plan podrazumeva zakupljeno vreme sa mentorom u video konverzaciji 1 na 1 putem digitalnih platformi (Google Meeting, WhatsApp, Viber, Skype) i smatramo ga najboljim mogućim načinom da našim studentima pružimo validaciju stečenog znanja i njegovu nadogradnju rešavanjem specifičnih pojedinačnih dilema u okviru znanja pruženog u kupljenom kursu.