Alternativni-My-Cer-logo-za-primenu-na-belim-pozadinama

+381 61 2020 087

MY CER - USLUGE

Mentor plan III

500.00

u potpunosti vođen kurs – 12 termina sa mentorom 1 na 1

*Mentor plan podrazumeva zakupljeno vreme sa mentorom u video konverzaciji 1 na 1 putem digitalnih platformi (Google Meeting, WhatsApp, Viber, Skype) i smatramo ga najboljim mogućim načinom da našim studentima pružimo validaciju stečenog znanja i njegovu nadogradnju rešavanjem specifičnih pojedinačnih dilema u okviru znanja pruženog u kupljenom kursu.