Alternativni-My-Cer-logo-za-primenu-na-belim-pozadinama

+381 61 2020 087

MENTOR PLAN 1

100
  • 2 puta po 1 sat
  • individualno sa mentorom 1 na 1

MENTOR PLAN 2

300
  • 8 puta po 1 sat
  • individualno sa mentorom 1 na 1

MENTOR PLAN 3

500
  • 12 puta po 1 sat
  • u potpunosti vodjen kurs sa mentorom 1 na 1

Trenutno odobrena akcijska cena od RSD48.000,00 po kojoj vršite kupovinu kursa a na ime “PRE-ORDER” je važeća za prvih 100 (slovima stotinu) korisnika a za trenutno dostupan materijal na sajtu.

Saglasni ste da kupovinom po ovoj ceni dobijate trenutno dostupan materijal i da će vam sav preostali materijal biti dostupan u toku vremena namenjenog za pristup kursu.

Vaša korpa je trenutno prazna.

Nazad u prodavnicu