Alternativni-My-Cer-logo-za-primenu-na-belim-pozadinama

+381 61 2020 087

Kako uspešno komunicirati sa brokerima i kamiondžijama

Kao i u svakom drugom životnom aspektu, tako i u industriji kamionskog transporta komunikacija je ključna za uspešno poslovanje.

Obe strane, i brokeri i dispečeri moraju biti informisani o trenutnim situacijama, kao što su promene prethodno dogovorenih rasporeda, kašnjenja i problemi sa teretom.

Iz dosadašnjeg iskustva možemo reći da postoji nekoliko načina za uspešnu komunikaciju.

Koristite efikasan softver

Mnoge transportne firme danas koriste softver za vođenje transporta (Transportation Management Software) koji pored ostalih pogodnosti omogućava i lako praćenje tereta (tačnije, praćenje vozila u kojem se teret nalazi) i brz prenos informacija. To u mnogome pomaže da se izbegnu mogući nesporazumi i zakašnjenja.

koristite-kvalitetan-softver-za-dispecere
koristite-kvalitetan-softver-za-dispecere

Budite proaktivni i pružajte redovne najave drugoj strani

Ovaj posao se može olakšati u mnogo čemu samim čestim redovnim najavama i brokerima i kamiondžijama kako bi bili u toku sa trenutnim stanjem. Već smo u ranijim tekstovima pisali kako nije lako biti na putu, niti je lako prepustiti teret od par desetina a nekada i stotina hiljada dolara vrednosti u “ruke”potpunog neznanca. Tako da redovnim najavama brokeru gde se kamion nalazi i kako napreduje na ruti ka istovaru pomaže da se smanje nepotrebne zabrinutosti i zahtevi za dodatne informacije.

budite-proaktivni-kao-dispecer
budite-proaktivni-kao-dispecer

Odgovornost se ceni pre svega tako da gajite takav odnos

Budite odgovorni i komunicirajte na vreme sa brokerima i kamiondžijama.
Ako postoji problem, ne odlažite ga već odmah reagujte i ponudite rešenje.
Odlaganje problema u ovoj industriji samo doprinosi uveličavanju istog, i najčešće se desi da se od male grudve napravi lavina.
Budite odgovorni i ne dozvolite da se to desi.

 

Poštujte unapred dogovorene rokove

Držite se dogovora i poštujte rokove koje ste dogovorili sa brokerima i kamiondžijama.
Ako postoje problemi u tranzitu koji uzrokuju kašnjenja, obavestite brokera na vreme jer vam to može samo pomoći u rešenju potencijalnog problema koji može nastati na mestu istovara usled vašeg kašnjenja.

Takođe, ukoliko vam vozač traži da određenog datuma bude kući, gledajte da to ispoštujete. Vozači kamiona u USA su mahom na putu po više nedelja ili čak meseci i uvek najave unapred datum kada žele biti kući. Ubacite to u svoj plan puta za njih kako firma ne bi bila na finansijskom gubitku kada šaljete vozača na zasluženi odmor.

postuj-unapred-dogovorene-rokove
postuj-unapred-dogovorene-rokove

Otvorena komunikacija među članovima vašeg tima olakšava posao vaše firme

Ukoliko je više članova vašeg tima upoznato sa aktuelnim operativnim zadacima, velike su šanse da neće doći do nekog problema usled nepravilnog protoka informacija između vaše transportne firme i brokera sa druge strane. Takođe, omogućite otvorenu komunikaciju između brokera i vašeg tima kako bi druga strana stekla poverenje u proces rada. To će pomoći da se izbegnu nesporazumi i da se brzo reaguje na situacije.

Ukupno, ključ za uspešnu komunikaciju sa brokerima i kamiondžijama je da budete dostupni, odgovorni i da poštujete rokove. Povećajte redovne najave i omogućite otvorenu komunikaciju kako bi se izbegli problemi i poboljšalo poslovanje.

slusaj-da-bi-razumeo
slusaj-da-bi-razumeo

Savremene tehnike pregovaranja u kamionskom transportu

Savremene tehnike pregovaranja u kamionskom transportu na teritoriji SAD su sve više važne, posebno s obzirom na trenutno ekonomsko stanje i najavljenu globalnu recesiju. Kao dispečer ili broker u ovoj industriji, bitno je znati kako da se suočite sa izazovima i koristite tehnike pregovaranja kako biste osigurali najbolji mogući ishod za svoju kompaniju.

Jedna od najvažnijih tehnika pregovaranja je istraživanje

Pre nego što počnete bilo kakav pregovor, važno je znati šta želite, koliko možete da date i šta možete da dobijete u zamenu. U standardnom poslovnom okruženju važno je istražiti firmu ili osobu sa kojom pregovarate i shvatiti šta je njihov motiv. Sva sreća, u ovoj industriji je to veoma jednostavno i kristalno jasno. Broker ima klijente koji imaju potrebu za transportom a dispečer ima kamione koje želi da uposli. Svakako to ne znači da treba da skočite na prvi poziv od brokera sa kojime ranije niste radili a koji nudi dobro plaćenu turu.

Ukoliko nešto zvuči previše dobro da bi bilo istinito uvek postoji šansa da postoji neka “kvaka“. Tipa, da je broker hteo jeftino da pokrije turu do samog momenta utovara pa se sada dovodi u pitanje da li će vaš kamion ukoliko ga pošaljete na tu turu uopšte biti u stanju da stigne na mesto utovara pre kraja njihovog radnog vremena. Takođe, ture koje moraju da se utovare tog dana, jer je kapacitet magacina pošiljaoca ispunjen i mora da se isprazni, a koje se mogu istovariti tek sedam ili više dana od datuma utovara, jer je opet kapacitet magacina na mestu istovara pun pre tog datuma i jednostavno primaoc nema gde da smesti tu robu, su maltene nemoguće brokerima za “prodati” transporterima.

U tom slučaju brokeri pribegavaju ne tako časnom momentu pružanja netačnih informacija vezano za datum istovara te ture što kasnije pravdaju naknadnim izmenama od strane klijenta koje su poslate tek kada je vaš kamion bio u tranzitu ka mestu istovara. Što je realno, retko kada istina. Tako da, kada pogodite turu sa brokerom koja vam se čini previše dobrom da bi bila istinita, odmah proverite informacije koje se nalaze na njoj i lično pozovite mesto utovara i mesto istovara kako bi bili sigurni da će vaš kamion biti utovaren i istovaren shodno dogovoru.

istrazi-trziste-pre-nego-krenes-u-akciju
istrazi-trziste-pre-nego-krenes-u-akciju

Druga važna tehnika je priprema

Pre nego što počnete pregovore, morate imati jasnu strategiju i plan za svaku situaciju. Takođe je važno znati šta želite da postignete i koje su vaše granice. Ako znate šta želite i koje su vaše granice, lakše ćete se suočiti sa izazovima i zaštititi svoj interes.

Naravno, interesi se moraju prilagođavati trenutnim mogućnostima vozača koji treba da uloženim radom učini mogućim ono što ste vi ugovorili sa brokerom. Sa druge strane, ukoliko se vaši interesi i strategija ne poklapaju sa trenutnim stanjem marketa u tom momentu, morate ih prilagoditi ili menjati strategiju. Nekada će strategija biti da maksimizujete zaradu na turi za taj dan jer se nalazite na specifičnoj lokaciji i jer je u tom momentu skala ponude kapaciteta i potražnjom istih prevagnula u vašu korist.

Drugi momenti mogu biti potpuno suprotni, gde će skala prevagnuti na drugu stranu i jednostavno će ponuda kapaciteta biti daleko veća od upita za istim. U tom slučaju ne da ne možete maksimizovati svoju zaradu, već će doći do situacije u kojoj ćete gledati kako da minimizujete gubitak na toj turi.

Treća važna tehnika je komunikacija

Kada pregovarate, važno je komunicirati jasno i konstruktivno. Morate biti spremni da saslušate tuđi stav i argumente, ali i da se izrazite kada je potrebno.
Kroz naš kurs “VEŠTINE PREGOVARANJA” možete naučiti kako skoro svaku situaciju možete preokrenuti u svoju korist.

Obavezno pogledajte jer kroz kvalitetnu komunikaciju sa tačnim koracima predstavljenim u kursu, možete naći zajednički jezik sa drugom stranom i značajno uvećati promet firme za koju radite. Na taj način ne samo da postajete lider i nezamenjiv član svog tima, već i neko ko svoj tim diže na viši nivo što naravno prate i odgovarajuće finansijske nadoknade.

I na kraju, ne zaboravite na šaljivu notu!
U teškim situacijama, šaljiva nota može da ublaži napetost i omogući vam da lakše pregovarate.

Uz ove savremene tehnike pregovaranja, dispečeri i brokeri u industriji kamionskog transporta u SAD su u poziciji da se suoče sa izazovima i osiguraju najbolji ishod za svoju kompaniju, čak i u trenutnoj recesiji.

Zato, budite spremni i zgrabite svoju priliku za uspeh!

 

Kako identifikovati šansu za pregovore i iskoristiti je u industriji kamionskog transporta

U industriji kamionskog transporta u Sjedinjenim Američkim Državama, pregovori su ključni za uspešno poslovanje i povećanje prihoda. Kako biste identifikovali šansu za pregovore i iskoristili je, možete slediti neke od ovih koraka.

Analizirajte tržište na kom nastupate

Fluktuacije i sezonalitet su svakodnevnica u ovoj industriji. Redovno pratite tržište i identifikujte potencijalne klijente ili partnere za saradnju. Pre nego što dođete u momenat da pošaljete svoje kamione na određene lokacije, proverite prvo kakvo je stanje tržišta na tim lokacijama u odnosu ponude i potražnje za transportom. Na taj način analizirajte potrebe specifičnih lokacija na tržištu kako bi dobili što bolju celokupnu sliku samo tržišta i što bolje upravljali svojom flotom.

 

Pokušajte da shvatite i razumete potrebe klijenta

Potrebe za transport o kom razgovarate sa brokerom često mogu biti drugačije i treba što bolje razumeti iste kako biste mogli ponuditi pogodniji dogovor. Učinite sve što je u vašoj moći da odgovorite na njihove potrebe i želje. Kada god dođete u poziciju da sa brokerom dogovarate turu koja zadovoljava sve vaše parametre, obavezno pitajte brokera da li tu turu ima samo sada, ili je to nešto što se ponavlja na dnevnom, nedeljnom ili mesečnom nivou.

Na taj način možete voditi tačno stanje “kvalitetnih” poslova koje ste obavljali, kao i koje bi želeli da ponovite. Ovo se u početku čini veoma napornim i dugačkim pešačenjem, ali na duge staze pomaže u olakšavanju budućeg rada.

Priprema je pola posla a u ovom poslu, slobodno mogu reći i više

Pripremite se unapred za pregovore. Izradite strategiju i utvrdite svoje ciljeve, finansijske minimume i maksimume izvodljivog performansa. Učinite sve što je u vašoj moći da pripremite sve informacije koje će vam biti potrebne za pregovore.

Otvoren dijalog je ključ do rešenja, ukoliko se dozira u pravom momentu

Razgovarajte sa potencijalnim klijentima i partnerima na otvoren način. Manje pričajte, više slušajte i budite spremni na kompromise. Pokušajte doći do zajedničkog dogovora koji će biti koristan za obe strane.

Korak po korak, gradite odnose sa drugim stranama

Izgradite dugotrajne odnose sa svojim klijentima i partnerima. Povećajte poverenje i izgradite odanost tako što ćete pružati odličnu uslugu, redovno ih informisati o stanju na aktuelnim poslovima koje radite zajedno kao i novim ponudama.

korak-po-korak
korak-po-korak

Ukupno, ključ za uspešne pregovore u industriji kamionskog transporta u Sjedinjenim Američkim Državama je da se pripremite, razgovarate sa klijentima i partnerima na otvoren način i izgradite dugotrajne odnose. Analizirajte tržište i razumite potrebe svakog klijenta kako biste identifikovali šansu za pregovore i iskoristili je na najbolji način.

Kako upravljati rizikom u pregovorima sa prevoznicima

Upravljanje rizikom u pregovorima sa prevoznicima je ključno za uspešnost u industriji kamionskog transporta. Sledite ove savete kako biste lakše upravljali rizikom:

Identifikujte potencijalne rizike pre nego što se ostvare i pretvore u problem

Pre pregovora, identifikujte potencijalne rizike koji se odnose na prevoz i komunikaciju. Analizirajte ih i pripremite planove za upravljanje rizicima.

obratite-paznju-na-rizike
obratite-paznju-na-rizike

Razmislite o alternativama za situaciju u koju se nalazite

Nikada nije sve crno-belo

Pripremite se za najgore-slučaje scenarije i imajte alternative pri ruci, poput drugih brokera ili prevoznika ili novih logističkih rešenja kao moguće opcije rešenja.

Razgovarajte sa drugom stranom

Nemojte pretpostavljati, pitajte

Razgovarajte sa drugom stranom o potencijalnim rizicima i kako ćete ih zajednički rešiti. Ova komunikacija može izgraditi poverenje i poticati zajedničko rešavanje problema.

Uvek zahtevajte pisan trag, pa makar to značilo i korišćenje ugovora

Koristite b kao alat za upravljanje rizikom. U ugovoru treba biti precizno definisano koje odgovornosti snosi svaka strana u slučaju problema.

zahtevajte-pisan-trag
zahtevajte-pisan-trag

Praćenje rada i monitoring trenutno stanja

Pratite situaciju tokom pregovora kao i rad druge strane.
Ako se pojave bilo kakvi problemi, brzo ukažite na iste, reagujte i rešite ih.

Ukupno, upravljanje rizikom u pregovorima zahteva identifikaciju potencijalnih rizika, planiranje alternativa, redovnu i pravilnu komunikaciju, korišćenje ugovora i monitoring. Ako se pravilno pristupi upravljanju rizikom, moći ćete izbeći probleme i postići uspešne pregovore.

Kako smanjiti troškove transporta i povećati profitabilnost dispečera i brokera

Redukcija troškova transporta i povećanje profatibilnosti dispečera i brokera u Sjedinjenim Američkim Državama ključne su osnovne za uspešno poslovanje.
Sledite ove savete kako biste smanjili troškove i povećali profatibilnost.

U današnje vreme tehnološke revolucije, prva stavka ide ka dostupnoj tehnologiji

Korišćenjem tehnologije, poput softvera za dispečing, može pomoći da se smanje troškovi, greške kao i da se poveća učinkovitost.

Uvek gledajte kako da unapredite svoju logističku strategiju

Unapredite svoju logističku strategiju kako biste smanjili nepotrebne troškove i povećali učinkovitost. Samim posedovanjem strategije nećete dovoditi svoje vozače i kamione iz flote u nezavidne situacije koje će vas koštati novca kako bi iz njih izašli.

Druga strana nije neprijatelj, već partner

Sarađujte sa brokerima i razvijte dugotrajne odnose sa njima.
To vam može pomoći da se osigura redovna iskorišćenost kapaciteta i maksimalno poveća profatibilnost.

Što su manji troškovi, to više novca ostane u kasi

Razmislite o smanjivanju troškova prevoza, recimo, korišćenjem efikasnijih vozila, boljim planiranjem ruta, kao i preciznim planiranjem nabavke goriva po boljim cenama.
Ovo se odnosi i na radnu snagu, koja fizički ne mora biti na licu mesta da bi obavljala svoj posao. Outsourcing određenih poslova je danas velika stvar. Toliko velika da postoje mnoge platforme na internetu čije firme osnivači danas vreme milione.

Recimo, broker, dispečer, “track and trace”, safety menadžer, računovođa, regruter vozača, su sve kancelarijski poslovi koji se obavljaju putem kompjutera i interenta i svaki od njih se može raditi sa bilo kog mesta na planeti. Između ostalog, odatle se i javilo toliko veliko interesovanje za radnike sa naših prostora unutar ove industrije. Za isti kvalitet rada, a neretko i bolji, se za finansijski trošak jednog lokalno zaposlenog u USA plati nekada deset i više “outsource” radnika.

keep-track-of-costs
keep-track-of-costs

Ovo nije ograničeno samo na male transportere niti na na različite zajednice dijaspore u USA. Za neka velika brokerska imena koja vreme doslovnce milijarde dolara rade “call-service” centri u Indiji, kako bi smanjili troškove. Svi gledaju kako da smanje ulazne troškove a kako da maksimuzuju cene svoje usluge.

Biznis se na kraju uvek svodi oko profita i to nije ništa čudno.

Ukupno, smanjenje troškova transporta i povećanje profatibilnosti dispečera i brokera u Sjedinjenim Američkim Državama može se postići korišćenjem tehnologije, unapređivanjem logističke strategije, saradnjom sa klijentima, razmišljanjem o smanjivanju troškova prevoza, outsourcingom, i razvijanjem strategije za upravljanje rizikom.

Ako se pravilno pristupi redukciji troškova i povećanju profatibilnosti, moguće je osigurati dugotrajno poslovanje i zadovoljstvo svih uključenih.

Ukoliko si našao da je ovaj tekst interesantan i želiš da saznaš više o samoj industriji i o poslovima koji su dostupni unutar iste, pozivamo te da se registruješ na naš sajt i pogledaš besplatne lekcije iz kurseva na našoj platformi.

ZAPOČNI BESPLATNO
perm_identity
call
email
visibility