Alternativni-My-Cer-logo-za-primenu-na-belim-pozadinama

+381 61 2020 087

Fraze Na Engleskom Jeziku Koje Dispečer Koristi – Drugi Deo

Nastavljamo sa frazama i rečnikom koji se koristi u #TRUCKING industriji u #USA

 

1. Semi-truck / Big rig – veliki kamion

Primetna razlika između kamiona u Evropi i Severnoj Americi je u tome što su skoro svi evropski modeli sa kabinom iznad motora (koja se u Velikoj Britaniji naziva „kontrola napred“), dok je većina severnoameričkih kamiona „konvencionalna“ (nazvana „normalna kontrola“ ili „boneted“). Evropski kamioni, bilo da su pravi kamioni ili potpuno zglobni, imaju prednju stranu koja je u ravni sa šoferkom. Ovo omogućava kraće kamione sa dužim prikolicama (sa većim kapacitetom tereta) u okviru zakonske maksimalne ukupne dužine. Štaviše, nudi veću upravljivost u skučenim prostorima, uravnoteženiju raspodelu težine i bolji opšti pogled za vozača. Glavni nedostatak je to što za popravke na kamionima koji su kod nas u Evropi standardni, cela kabina mora da se okrene napred da bi se omogućio pristup održavanju.

big rig
big rig

2. Highway / over-the-road (OTR) trucking –

je oblik transporta koji uključuje prevoz tereta na stotine ili čak hiljade milja, često prelazeći državne linije i državne granice. Dok većina kamiondžija na kratkim relacijama vozi do 250 milja i obično su kući skoro svakp veče, “OTR” kamiondžije mogu da pređu hiljade milja i provedu dane, nedelje ili čak mesece na putu.

Vozač kamiona na duge staze može vući vozila, robu široke potrošnje, teške mašine, građevinske, proizvodne materijale ili hranu. Neki čak prevoze opasne materijale ili suvu rasutu robu u cisternama. U suštini, vozač na duge staze može da preveze sve što treba da se preveze kopnom.

S obzirom na to koliko putovanja mogu da potraju i koliko može biti usamljeno na putu, neki vozači “OTR”-a se uparuju da formiraju timove. Ne samo da partner može rešiti problem usamljenosti, već je to i vrlo praktična odluka. S obzirom da će vozači moći da rade u smenama, mogu da poštuju propise o vožnji bez žrtvovanja vremena na putu.

over the road
over the road

3. Commercial driver’s license (CDL) – komercijalna vozačka dozvola

Vožnja komercijalnog motornog vozila (Commercial Motor Vehicle) zahteva viši nivo znanja, iskustva, veština i fizičkih sposobnosti od onog koji je potreban za upravljanje nekomercijalnim vozilom. Da bi stekao komercijalnu vozačku dozvolu (CDL), kandidat mora proći i testiranje veština i znanja u skladu sa ovim višim standardima. Pored toga, nosioci “CDL”-a se drže viših standarda kada upravljaju bilo kojom vrstom motornog vozila na javnim putevima. Ozbiljni saobraćajni prekršaji koje je počinio nosilac “CDL”-a mogu uticati na njihovu sposobnost da održe “CDL” sertifikat.

Vožnja komercijalnog motornog vozila je velika odgovornost. To zahteva posebne veštine i znanja. Većina vozača mora da dobije komercijalnu vozačku dozvolu (CDL) preko svoje matične države (nezakonito je imati dozvolu iz više država). Pored toga, možda će biti potrebne posebne potvrde ako ćete vi ili vozači vaše kompanije voziti neko od sledećih vozila:
– kamion sa duplim ili trostrukim prikolicama
– kamion sa cisternom
– kamion koji prevozi opasne materije
– putničko vozilo

commercial driver's license
commercial driver’s license

4. Freight / cargo – teret

Svaka pošiljka preko 150 lbs. smatra se teretnom. Špedicija je transport robe i tereta u rasutom stanju brodom, avionom, kamionom ili intermodalom putem voza i puta. Može se transportovati u zemlji ili inostranstvu kopnom, vazduhom ili morem.

freight or cargo
freight or cargo

5. Load / shipment – teret, pošiljka

Tovar se sastoji od jedne ili više pošiljki, a pošiljka ima jednu ili više linija za otpremu.

Utovar, pošiljke i linije za otpremu generišu se od strane skladišta u kojem se nalaze. Tokom odlazne procedure, skladištenje generiše utovare i pošiljke za linije odlaznih porudžbina

Ako se o otpremi govori u globalu, teret namenjen od jedne strane ka drugoj može količinski biti jednak jednoj ili više punih kamionskih prikolica za otpremu.
Termin koji se koristi za ovo je “ONE AND ONE“.

Takođe, moguće je i da jedan ili više pošiljaoca imaju pošiljke ka više primaoca koji su po količini i težini jednaki jednoj prikolici za otpremu.
Termin koji se koristi za ovo je “MULTI STOP“.

load or shipment
load or shipment

6. Carrier / hauler – prevoznik

Prevoznik je preduzeće ili lice koje ima zakonsko pravo da prevozi robu kopnom, vodom i vazduhom. Obično, prevoznik radi sa pošiljaocima kako bi otpremio robu sa jednog mesta na drugo.

Postoje dve glavne vrste prevoznika ili metoda kojima se roba isporučuje:

Standardan prevoznik: odnosi se na dobavljača transporta koji nudi svoje usluge bilo kojoj osobi ili kompaniji, jer ima pravo na to na osnovu licence koju daje regulatorno telo. Obični prevoznik je u mogućnosti da radi sa više pošiljalaca u toku istog dana jer nije vezan nikakvim ugovorom.
Ovaj tip prevoznika skoro sve ture za svoje kamiona traži na “SPOT” marketu putem različitih “LOAD BOARD“-ova gde se svakodnevno nadmeće sa drugim transporterima, kao i putem prethodno ostvarenih kontakata sa brokerima.

Prevoznik po ugovoru: odnosi se na kompaniju ili osobu koja pruža usluge transporta za određenog pošiljaoca na dugoročnoj osnovi. To znači da ugovorni prevoznik postiže zajednički dogovor sa pošiljaocem i pristaje da radi pod određenim uslovima tokom trajanja ugovora.
Ovaj tip prevoznika se takođe naziva i “DEDICATED” i on većinu svojih tura dogovara direktno sa pošiljaocem te se mahom direktno i naplaćuje od istog.
Manji deo tura, koje su mu potrebne kako bi svoje kamione vratio natrag do pošiljaoca sa kojim ima ugovor traži na “SPOT” marketu.

carrier or hauler
carrier or hauler

7. Dispatch(er) –

Šta znači “dispečovano”?

Dispečovano znači – otpremljeno – što znači da se proizvod priprema za isporuku.
To znači da je roba spakovana, etiketirana i da su sva dokumenta sređena za transport.
Takođe, u prenesenom značenju, da je vozač dobio sve informacije potrebne kako bi došao na utovar u određeno vreme i mesto sa svim potrebnim podacima kako bi se spremljena roba natovarila u njegov kamion.

Ko je dispečer?

Dispečer je osoba koja pregovara sa klijentima i brokerima i koordinira operacije sa vozačima kamiona. Pored toga, oni prate kretanje robe i obaveštavaju klijente kada je to potrebno. Posao dispečera je da održava maksimalnu iskorišćenost svoje flote po najboljim dostupnim tržišnim cenama za pruženu uslugu te da osigura da pošiljka bude isporučena na vreme. U logistici, dispečer kontaktira vozače i upućuje ih gde i kada da preuzmu i isporuče robu. Oni takođe identifikuju najbolju prikolicu za transport na osnovu informacija koje daje klijent. Dispečer je centar informacija kada je u pitanju transport.

dispatch(er)
dispatch(er)

8. Route –

ruta je određeni način ili pravac između mesta: Najdirektniji put je da idete autoputem. Ruta je takođe fiksna putanja za kretanje ili isporuku ljudi ili stvari između polazne i završne tačke.

route
route

9. Delivery –

dostava ili isporuka je proces transporta robe od lokacije izvora do unapred definisanog odredišta. Teret (fizička roba) se prvenstveno isporučuje putem puteva i železnica na kopnu, pomorskih puteva na moru i vazdušnim mrežama.

delivery
delivery

10. Report of OSD (Overage, Shortage, Damage)

Izveštaj o prekoračenju, kratkom i oštećenom (OSD) dostavlja pošiljaocima podatke koji prate oštećena ili pogrešno izračunatog tereta. Kada pošiljka ima višak, ima više artikala nego što je dokumentovano, dok nedostatak objašnjava da ima manje artikala nego što je predviđeno.

Ovo je dokument koji će vam broker tražiti da dostavite kada se voze određene robe koje su podložne lakom oštećenju usled specifičnog pakovanja ili nedostatka istog, kao i specifičnog svojstva samog proizvoda (na primer lubenice ili drugi sveži proizvodi koji mogu kalirati – izgubiti ili dobiti na specifičnoj sopstvenoj masi – tokom trajanja transporta).

Ovim dokumentom se vi kao transporter u tom slučaju odričete od odgovornosti jer do viška-manjka-oštećenja nije došlo vašom krivicom već usled specifičnosti samog proizvoda.

Overage, Shortage, Damage - OSD
Overage, Shortage, Damage – OSD

11. Pick-up – preuzimanje tereta

Kada se roba preuzima, ona se preuzima direktno sa određene adrese za preuzimanje. Vi kao transporter adresu za utovar, zajedno sa tačnim vremenom utovara kao i utovarnim brojevima pod kojima je pošiljka registrovana kod pošiljaoca, dobijate na radnom nalogu od brokera. Sve informacije koje se nalaze na radnom nalogu koji ste dobili od brokera je on dobio od svog klijenta u čije ime se vrši transport. Kako se na dnevnom nivou radi sa velikim brojem informacija uvek može doći do greške tako da uvek proverite sve što piše na radnom nalogu.

pickup
pickup

12. Drop-off – isporuka tereta

Na istom radnom nalogu koji vam broker pošalje će se nalaziti i tačna adresa (ili adrese) gde se pošiljka istovara. Takođe, na istom dokumentu će pisati i tačno vreme kada primaoc očekuje tu robu. Na ovo treba posebno obratiti pažnju jer i pošiljaoc i primaoc raspolažu određenim kapacitetom magacina, te se može desiti da ako stignete ranije oni nisu u mogućnosti da vas istovare jer u tom momentu jednostavno nemaju mesta gde da uskladište robu koja se nalazi u vašoj prikolici.

drop off
drop off

13. Trailer –

prikolica je vozilo bez sopstvenog pogona koje vuče drugo vozilo sa sopstvenim pogonom. U principu možemo reći da je prikolica kontejner na točkovima koji vuče automobil ili drugo vozilo koje se koristi za prevoz velikog ili teškog tereta. Ova vrsta vozila se uglavnom koristi za prevoz veće količine robe drumskim putem.

trailer
trailer

14. Flatbed – ravna prikolica

Prikolica s ravnim platformama je u suštini samo pod prikolice za kamion bez bokova ili krova. Prikolice s ravnim platformama dolaze u različitim veličinama i oblicima, ali sve služe istoj svrsi – sa lakoćom transportuju robu na velike udaljenosti. Većina platformi opremljena je rampama tako da je lako utovariti teške predmete na prikolicu. Obično se ovi tipovi prikolica koriste za prevoz teških tereta koji neće biti ugroženi po lošem vremenu ili na grubim putevima. Njihov jedinstveni dizajn kreveta je idealan za teret koji bi bio preširok za kamion sa zatvorenom karoserijom.

flatbed
flatbed

15. Reefer – rashladna prikolica

Prikolica sa hlađenjem ili prikolica za hlađenje je jako izolovan i dobro zatvoren kontejner koji ima rashladnu jedinicu za prikolicu (Trailer Refrigeration Unit – TRU) montiranu na spoljnoj strani prednjeg zida, za kontrolu temperature unutar prikolice. Kada je priključen na izvor napajanja, jedinica puni posudu ohlađenim vazduhom. Protok vazduha održava željenu temperaturu, čineći kontejner za hladnjaču savršenim za skladištenje prehrambenih proizvoda, lekova, biljaka i druge robe sa kontrolisanom temperaturom

reefer
reefer

U našem kursu 100 FRAZA NA ENGLESKOM JEZIKU pokrivamo sve što vam je potrebno da bi zvučali poput profesionalca prilikom razgovora. Ne samo to, već smo vam u kursu spremili i obrasce pisane komunikacije sa brokerima i kamiondžijama. I ne samo to! Spremili smo vam i trikove koje koristimo u komunikaciji kao bi ostvariili personalnu konekciju sa drugom stranom što dovodi do lakšeg zaključivanja posla.

Pogledaj besplatne lekcije iz našeg kursa i budi bez straha da ćete znanje engleskog jezika kočiti na tvom putu da postaneš kvalitetan dispečer.

Sve što čini kvalitetnog dispečera koji odgovorno upravlja svojim vremenom, kvalitetno upravlja svojom flotom i aktivno održava stečene poslovne kontakte se nalazi u našem NAJKOMPLETNIJEM ONLINE KURSU ZA DISPEČERA.

Nama je trebalo samo 10 godina da skupimo ovo znanje i pretočimo ga u kurs kako bi vi mogli hodati utabanim stazama iza nas.

ZAPOČNI BESPLATNO
perm_identity
call
email
visibility