Alternativni-My-Cer-logo-za-primenu-na-belim-pozadinama

+381 61 2020 087

User Avatar

Mihailo Djura Popov

Karijeru Mihaila Popova kao iskusnog poslovnog stručnjaka definisalo je niz velikih odgovornosti koje su doprinele njegovom odličnom uspehu u prodaji, marketingu i menadžmentu.

Mihailo Popov je karijeru započeo kao menadžer nabavke u Vizard-u, italijanskoj kompaniji, gde je bio zadužen za domaće i uvozne nabavke, magacinske zalihe, organizaciju tendera i svakodnevnu komunikaciju sa rukovodiocem proizvodnje.

Potom je prešao u Zorku Keramiku kao deo time nabavke koji je sproveo proces investicije u vrednosti od 13 miliona eura, pregovarajući o aranžmanima za kupovinu i komunicirajući sa domaćim i stranim dobavljačima, transportnim kompanijama i carinicima.

Godine 2009. imenovan je za menadžera izvoza prodaje u Zorka Keramika, gde se istakao u tržišnoj inteligenciji, skautingu, pregovaranju ugovora i koordinaciji prodajnih aktivnosti na tržištima bivše Jugoslavije i EU. Takođe je nadgledao brendiranje POS-a, razvoj brenda i održavao stalni svakodnevni kontakt sa osiguravajućim kompanijama, transportnim kompanijama i carinicima.

Godine 2012. postao je Menadžer ključnih klijenata u Zorka Keramici, gde se fokusirao na servisiranje ključnih naloga, implementaciju marketinških strategija, razvoj brendova, skeniranje tržišta i edukaciju stručnog osoblja, arhitekata i građevinskih inženjera o novim pristupima u pogledu standarda kvaliteta, proizvodnih tehnika, i aplikacije keramičkih pločica.

Mihailo se pridružio DTS Srbija kao glavni komercijalni direktor 2013. godine, gde je bio ključan za uvođenje novih metoda svakodnevnog poslovanja, organizacije prodaje i marketinga i logističkog razvoja.

Kasnije te godine postao je direktor prodaje u kompaniji Magic Fruits Land, gde je bio zadužen za organizaciju prodaje i marketinga, marketinšku inteligenciju, razvoj brenda i dizajn pakovanja.

Od 2014. do 2015. godine bio je deo tima Vinarije Tikveš, gde je nadgledao svakodnevnu prodaju i razvoj tržišta, uspostavljanje dugoročnih partnerstava sa kupcima i veleprodajnom mrežom. Takođe je obezbedio odgovarajuće prisustvo proizvoda u skladu sa standardima kompanije i davao uputstva klijentima kako da pravilno koriste proizvod.

Od samog momenta kada je napustio funkciju u Zorka Keramici bio je aktivan kao poslovni konsultant za neke od najpoznatijih italijanskih i ruskih proizvođača građevinskog materijala. Njegova stručnost u oblasti ekonomije na temu građevinskog materijala dovela je do objavljivanja nekoliko njegovih radova u vodećim časopisima u industriji.

Njegov ulazak u industriju kamiona bio je prilično zanimljiv. Sve je počelo kao pomaganje prijatelju da prođe kroz težak period u kojem se nalazila njegova kompanija, a došlo do toga da igra ključnu ulogu u razvoju tri kompanije za transport u koje su u poslednjih nekoliko godina porasle sa tek nekoliko kamiona na desetine miliona godišnjeg prihoda.

I to sve iz njegove kancelarije u malom gradu u Srbiji. Čuda tehnologije 21. veka iskorišćena su u punom kapacitetu, možemo vam to reći.

Mihailo Popov je tokom svoje karijere pokazao dosledan fokus na istraživanje tržišta, strateško planiranje, izgradnju odnosa i implementaciju novih načina poslovanja.

Njegovo veliko iskustvo u prodaji, marketingu i menadžmentu, zajedno sa njegovim izuzetnim komunikacijskim i pregovaračkim veštinama, doneli su mu reputaciju veoma efikasnog i poštovanog poslovnog lidera.