Alternativni-My-Cer-logo-za-primenu-na-belim-pozadinama

+381 61 2020 087

User Avatar

Mihailo Đura Popov

U ovu obuku je sažeto dugogodišnje iskustvo i jedinstveni način sagledavanja situacije koje Mihailo
Djura Popov ima u ovoj industriji. Sa 10 godina korporativnog iskustva na pozicijama srednjeg i top
menadžmenta, primetno je da je pristup ovoj obuci i više nego profesionalan i bez previše stručnih
pojmova približen čoveku današnjice koji ranije nije imao dodira sa ovom industrijom. Moramo
primetiti da je pređašnja saradnja i učestvovanje u poslovnim pristupima brendova poput Zorka
Keramika i Tikveš, kao i mnogih inostranih brendova u kojima je Mihailo Djura Popov bio aktivan, imalo
samo benefite za ovu obuku koji su vidljivi na svakom koraku. Možemo reći i da Mihailo Djura Popov
nikako nije nespreman ušao u ovo, poznavajući njegove prethode publikacije na temu ekonomije u
stručnim magazinima. Do kojih granica ide moć digitalnog poslovanja današnjice dokazuje i činjenica
da je Mihailo Djura Popov bio učesnik i jedna od vodećih osoba u kreiranju, osnivanju i postavljanju
poslovanja za tri transportne firme na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država.